Svirjjakanalen

Kort historia:
Den beryktade Svrijjakanalen är egentligen ingen kanal utan en särskilt besvärlig rännil från Stuor Skoarkki. Den är svårforcerad på grund av sitt djup, bredd och kraftiga ström.
Vid utloppet i Ráhpaädno är den vanligen uppemot 2 meter bred, mer än en och en halv meter djup och strömmen är kraftig, vilket gör det omöjligt att vada över.
Vandrare som vill ta sig över måste söka efter ett lämpligt vadställe längs jokken och det kan bli ett långvarigt sökande.

"Kanaler" som denna finns på flera ställen i den svenska fjällvärlden och det är sannolikt den förhållandevis ganska stora bredden och djupet som gör att de kallas kanaler. Teoretiskt skulle man ju kunna ta sig fram där med en liten båt eller kanot.
De mest kända "kanalerna" är väl de i Kvikkjokk och Aktse. I Kvikkjokk körs turister på dessa kanaler antingen för sightseeing eller för transport från ett vandringsställe till ett annat.
De flesta kanalerna har bildats av att smältvatten från bergen eroderat bort marken.Svirjjajokkens vita strimma på berget. I förgrunden ser man det täta videområde i vilket jokkens förgreningar har grävt ner sig. Genom detta område går man inte ostraffat!
Bilden är tagen från sydost.

Svirjjakanalens utlopp i Ráhpaädno. Fotot taget efter vadet. I bakgrunden skymtar sjöarna.
Bilden är tagen från sydost.

© Bilderna tagna 2011 av Hans Fowelin


Källor: Fowwes Blog och Fjällkartan.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-11-25