Svarttjärns kanal

Denna kanal som är stensatt och mycket välbyggd går ner mot Svarttjärnen. Man har i dag ingen vetskap om av vem, varför eller när kanalen byggdes.
Man vet dock att i en myr strax ovanför kanalen finns myrmalm. Man vet också att det finns mycket rödjord, alltså järnhaltig jord, i kanalens närhet. Och man vet att det förekom utvinning av järn ur rödjord redan under århundradena före Kristi födelse.
Men det finns inga belägg att kanalen har något med denna eller någon annan järnhantering att göra.

Kanalen är cirka 70 meter lång och fortsätter sedan drygt 50 meter åt söder. Här liknar det mest ett dike och blir hela tiden smalare och grundare.
Kanalen är delvis stensatt. Norr om kanalen finns en terrass som sannolikt anlagts av de uppgrävda massorna från kanalen.


Käll: Lindesbergs kommuns sida om Bergslagsledens femte tapp. och Riksantikvarieämbetets Fornsök.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19