Svartsundsrännan

I Söderhamns skärgård finns Svartsundsrännan mellan Svartön (Skatön) och fastlandet. Den har var redan på 1300-talet en viktig transportled.
Landhöjningen har ställt till med bekymmer åtskilliga gånger och sedan mitten av 1800-talet har rännan rensats åtskilliga gånger.

Kort Historia:
Från början var Svartsundet ett naturligt sund, relativt brett och farbart mellan Svartön och fastlandet. Sundet var en viktig transportled redan på 1300-talet och man vet att ärkebiskopen Birger Gregersson passerade sundet på sin visitationsresa. Det skedde den 17 oktober 1374.
Landhöjningen gjorde att både djup och bredd minskade så mycket under århundradenas lopp att upprensningar måste göras. De första kända rensningarna gjordes under 1840-talet.
En ny utgrävning gjordes 1871, och efter denna fick "kanalföreningen" Kongl. Maj:ts tillstånd att ta ut avgift av de som passerade.
Vid en ny upprensning 1928 försågs rännan med betongkanter i hela sin längd.
Rensningar gjordes även på 1950-talet och 1985.

Vid årsmötet med Söderhamns Kust & Skärgårdsförening i mars 2004 framlades en motion om att försöka rusta upp Svrtsundsrännan. Styrelsen tillsatte en kommitté som undersökte möjligheterna och presenterade ett förslag om restaurering vid föreningens höstmöte i november samma år. Detta förslag byggde på den projektering som utförts redan 1968, men hade dock ändrats på en del punkter. Höstmötet godkände förslaget.
Under 2005 gjordes en miljökonsekvensutredning och i november 2005 godkändes projektet av miljödomstolen.
Under november och december samma år samlade föreningen in 300 000 kronor och redan den 9 januari 2006 kunde muddringen av själva kanalen startas. Trots en del oväntade svårigheter under muddringens gång kunde återinvigningen av själva kanalen genomföras som planerat den 10 juni. I augusti startade återplantering och sådd, och i november 2006 är det tänkt att muddringen av den norra tillfarten skall ske. Muddring av den södra infarten planeras till hösten 2007.
4,3 miljoner kommer hela projektet att kosta, och dessa pengar får Kust & Skärgårdsföreningen in genom sponsring och insamlingar.


Total längd

Längd

Bredd

Djup

Max masthöjd

Max fart

Cirka 300 m

300 m

6 m

2 m

3 m

3 knop


En bild från rännan tagen tidigare än 1928

En bild från den stora renoveringen 1928

Den gamla bron på en bild från slutet av -40-talet eller början av -50-talet

En bild från rännan tagen tidigare än 1928

En bild från den stora renoveringen 1928

Den gamla bron på en bild från slutet av -40-talet eller början av -50-talet


Rännan söderifrån på en bild från 2004 innan restaureringen startade

En bild från återinvigningen den 10 juni 2006

Rännan söderifrån på en bild från 2004 innan restaureringen startade

En bild från återinvigningen den 10 juni 2006

© Bilderna har ställts till mitt förfogande Söderhamns Kust & Skärgårdsförening


Källor: Söderhamns Kust & Skärgårdsförenings hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19