Svartsjö kanal

Kanal från Mälaren till Svartsjö slott på Färingsö.

Kort historia:
År 1891 inrättades en så kallad tvångsarbetsanstalt på Svartsjö slott. De "lösdrivare" som tvångsinternerades på slottet skulle arbeta med brytning av granit i ett stenbrott nära slottet.
Vid stenbrottet fanns en brygga, men för att båtar skulle kunna ta sig fram till denna brygga muddrades vid mitten av 1890-talet en kanal med ett par meters djup fram till slottet.
1915 byggdes en klaffbro över kanalen, och 1922 muddrades kanalen igen, nu till ett djup av 2,5 meter.
Förutom sten fraktades ved, kol, koks och sand på pråmar genom kanalen och fram till 1926 gick här även passagerartrafik.

Från kanalbron mot öster

Från kanalbron mot väster

Monogram på norra fundamentets västra sida

Från kanalbron mot öster.
Man ser en del av den mur som bär upp en terass framför slottet.

Från kanalbron mot väster.
Inloppet från Mälaren ligger längre bort.

Monogram på norra brofästets västra sida.

© Bilderna tagna 2002 av Erik Fagerström

Hela brons västra sida.

Båtklubbens bryggor väster om bron

Bron fotograferad från stranden nedanför slottet.

Brons hela västra sida.

Båtklubbens bryggor väster om bron

Bron fotograferad från stranden nedanför slottet.

© Bilderna tagna 2002 av Erik Fagerström


Källor: Artikel av Yngve Rollof i Tidning i Sjöväsendet 1962.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Ekerö-sidan.

 

Denna sida ändrades senast