Svartån och Sommen

Kort historia:
På sjön Sommen har mycken sjöfart ägt rum under årens lopp.
Svartån rinner ut i Sommens nordliga del och ett stycke nedstöms ligger Boxholm, vars bruk tidvis använt ångbåtar för transporter av gods till och från bruket. Man har periodvis kört ångbåtarna på Svartån.
Staden Tranås ligger några kilometer uppströms Svartån från Sommen räknat. In till Tranås kanaliserades Svartån så sent som 1906. Denna kanalisering innebar en uppmuddring till 2,1 meters djup på en sträcka av 2.6 kilometer.
I sydvästra delen av Sommen ligger Torpön. Mellan dess sydspets och fastlandet finns ett trångt och grunt sund, Dragsnässundet. För att underlätta för sjöfarten på Sommen diskuterades under åren 1905 till 1916 en kanalisering av detta sund, men det blev ingenting av dessa planer.


 

Rader av fritidsbåtar i Tranås hamn

Båthus i Tranås hamn

Ångaren Boxholm II vid kaj i Tranås hamn

Vy från småbåtshamnen mot söder och Svartån uppströms

Rader av fritidsbåtar i Tranås hamn

Båthus i Tranås hamn

Ångaren Boxholm II vid kaj i Tranås hamn

Vy från småbåtshamnen mot söder och Svartån uppströms

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

 

Sundet vid Torpön

Vy norrut från landsvägsbron

Vy söderut från landsvägsbron

Torpön fick landförbindelse 1905.<BR>Här ses öns gamla brofäste från landsidan.

Nuvarande landsvägsbron sedd från gamla brofästet.

Vy norrut från landsvägsbron

Vy söderut från landsvägsbron

Torpön fick landförbindelse 1905.
Här ses öns gamla brofäste från landsidan.

Nuvarande landsvägsbron sedd från gamla brofästet.

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 4, från 1981.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19