Suseåns kanal

Efter 80 års strider med många bakslag var Suseåns rätning och kanalisering klar i början av juli 1960. Då hade markägarna runt ån fördjupat och rätat sträckan mellan Biskopstorp och Berte som blivit åtskilligt kortare. Från början 28 kilometer lång hade rätningen minskat längden till 15 kilometer.
Huvudsyftena med denna rätning var att förbättra avrinningen och hindra ån att ständigt söka sig nya vägar och på det viset både skapa mer odlingsbar mark och bättre skördar på redan befintlig mark. Resultatet blev mycket lyckat.
Men idén mötte alltså stort motstånd när den väcktes under 1800-talets senare del. Först 1955 fick man tillstånd, sedan tog förberedelser vid och 1958 sattes spadarna i marken. Själva byggtiden blev mindre än två år.
Totalt kostade företaget cirka 2 miljoner kronor och av detta fick man 40 procent i statsbidrag. Resten betalade de cirka 100 markägarna runt ån.

Bilder tagna vid bron söder om Berte Qvarn

Vy österut

Bron sedd från söder

Vy västerut från bron

Västerut från bron kan man se strandskoningar.

Vy österut.

Bron sedd från söder.

Vy västerut från bron.

Västerut från bron kan man se strandskoningar.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Bilder tagna vid Berte Qvarn

Vy västerut från Kvarnbron

Kvarnbron sedd från öster

Vy österut från Kvarmbron. Landsvägsbron och motorvägen anas i bakgrunden.

Vy västerut från Kvarnbron.

Kvarnbron sedd från öster.

Vy österut från Kvarmbron. Landsvägsbron och motorvägen anas i bakgrunden.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Bilder tagna vid kröken inne i Slöinge

Vy västerut.

Vy österut.

Vy västerut.

Vy västerut.

Vy österut.

Vy västerut.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Bilder tagna i Getinge

Vy västerut.

Vy österut.

Vy västerut.

Vy västerut.

Vy österut.

Vy västerut.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Söder om Kvibille

Vy västerut från vägen.

Vy västerut från bron.

Vy österut från södra brofästet.

Vy västerut från vägen.

Vy västerut från bron.

Vy österut från södra brofästet.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Bron sedd från väster

Strax väster om bron finns denna rest av en brygga.

Kanalspanare Bosse med bryggrest och bro i bakgrunden.

Bron sedd från väster.

Strax väster om bron finns denna rest av en brygga.

Kanalspanare Bosse med bryggrest och bro i bakgrunden.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Vid Biskopstorp

Vy norrut från landsvägsbron.

Vy söderut från landsvägsbron.

Vy norrut från landsvägsbron.

Vy söderut från landsvägsbron.


© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm


Källor: Hallands Nyheter, 3 juli 2010. Wikipedia 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19