Sunna kanal

Mellan Vämö vid Karlskrona och fastlandet.

Kort historia:
Ett sund eller kanal har funnits här sedan länge, men vid flera tillfällen slammat eller fyllts igen.
På 1750-talet ville uppenbarligen karlskronaborna slippa underhåll både av kanalen och bron däröver, men ett Kungligt brev från 1756 anger klalrt att bron skall underhållas och att kanalen inte får fyllas igen. trots det finns kanalen inte med på ett handritat sjökort från 1757.
I en reseberättelse från 1825 som återges i Blekingeboken 1949 berättas om Sunna kanal som gräcts under ryska kriget 1787. Kanalen liknade då, 1825 alltså, ett brett dike.
Den nuvarande kanalen omnämns 1833 som "kanalen vid Vita Krog" och den byggdes rimligen i samband med att Oscarsvärnslinjen byggdes ut under åren 1822 till 1870. Enligt uppgift lär kanalen 1905 varit farbar med torpedbåtar.
Vid mitten av 1970-talet var den helt igenväxt men måste ha muddrats sedan dess, för 2004 var den åter farbar.


Vy österut från motorvägsbron

Vy västerut från motorvägsbron

Vy österut från motorvägsbron

Vy österut från motorvägsbron

Vy västerut från motorvägsbron

Vy österut från motorvägsbron, med båt på väg in i kanalen.

Vy österut från västra mynningen

Vy västerut från kanalens västra mynning

Vy österut från västra mynningen

Vy västerut från kanalens västra mynning

© Bilderna tagna 2002 av Robert Arnholm

 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19