Sundborns kraftverkskanal

Mitt inne i samhället Sundborn i Dalarna går denna kraftverkskanal från Sundbornsån till Sundborns kraftstation som lämnar vattnet vidare till sjön Toftan.
Kraftstationen byggdes under åren 1901 till 1903. Sannolikt byggdes kraftverkskanalen samtidigt, men detta är inte bekräftat.

Kanalen uppströms  kraftstationen

Kanalen uppströms  kraftstationen

© Bilderna togs. av Anders Winter 2007

Kanalen uppströms kraftstationen

Kanalen uppströms kraftstationen

Sundborns kraftstation

Del av kraftstationen och kanalen nedströms

Kanalen nedströms kraftstationen

© Bilderna togs. av Anders Winter 2008

Sundborns kraftstation

Del av kraftstationen och kanalen nedströms

Kanalen nedströms kraftstationen


Källor: Anders Winter och Leif Kuhlins webbsida om Vattenkraft i Sverige
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19