Kanal i Ströms Vattudal

1867 sjösattes den första ångbåten i Ströms Vattudal och sattes i trafik mellan Ström, senare omdöpt till Strömsund, och Bågede.
Tanken var från början att kanalisera hela sträckan upp till Tunnsjö i Norge dit Ströms Vattudal sträcker sig. På så vis skulle man få en förhållandevis lätt förbindelse till sjöstaden Trondheim. Norge hörde ju vid den tiden till Sverige.
I Bågede lastades godset i land och forslades landvägen förbi forsen och lastades på andra båtar för vidare transport uppströms.
Den transporten gick till Gäddede där en ny omlastning måste ske för den sista sträckan upp till norska gränsen.

Vid högvatten orkade dock inte ångbåten att övervinna motströmmen och komma ända fram till Bågede. Därför rensades den sista biten fram till Bågede med sprängningar och upprensning under 1878.
Liknande förbättringar av farleden var tänkta att göras även vid forsen uppe vid Gäddede. Men då man var beredda att starta dessa arbeten hade redan en landsväg byggts från Strömsund hela sträckan till norska gränsen och därifrån även till Trondheim.
Landsvägsfrakter tog snabbt över alla lasterna från de långsammare sjötransporterna som ganska snart helt upphörde.

 


Källor: Gränsbygd, Blom, 1964, Det sköna Jämtland, Turistalbum utgivet av JämtlandsPosten 1896, Eivind Torp, red., . . . vår lott och arvedel! 1994.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-12-17