Strömsundskanalen

Kanal mellan Sörfjärden och Nordfjärden genom centrala Piteå.Strömsnäsbron över Strömsundskanalen
på ett tidigt färgvykort.

Gammal bild på gammal bro över sundet.

 

Kort historia:
Den första bron över Strömsundet byggdes under den sista halvan av 1760-talet då den första landsvägen drogs över Pitholmen. Bron byggdes i trä och var cirka 120 meter lång. På Pite-sidan byggdes en tullbom eftersom varor som fördes in i staden skulle förtullas. Denna bom fanns kvar fram till 1860-talet.
Under årens lopp blev sundet allt grundare, så under ären 1877 till 1878 fördjupades sundet, samtidigt som det försågs med strandskoningar och gjordes om till kanal.
Men uppgrundningen fortsatte och man tvingades göra en ny upprensning under 1920-talet. Denna var det nödhjälpsarbetare som anlitades. Arbetena tog två år, men då hann man också med att bygga en ny betongbro som ersättning för den gamla Strömsundsbron.
Under 1960-talet förlängdes Sundgatan och fick en bro över kanalen 1965.
Kanalstränderna har alltid varit en populär samlingsplats för piteborna och har utnyttjats för allehanda aktiviteter som exempelvis PIF-mässor, cirkus, Barnens Dag och ishockey. 2011 till 2012 byggdes Strömkajen om helt efter ritningar av Sture Berglund och har redan blivit en populär mötesplats.
Vintrig stämningsbild

Vårlig stämningsbild

Vårlig stämningsbild

© Bilderna tagna av Andreas Nordgren
Sjukhuset vid kanalen

Kanalen med sjukhuset i bagrunden, sommar

Kanalen med sjukhuset i bagrunden, vinter

© Bilderna tagna av Andreas Nordgren


Källor:Fotografen Andreas Nordgren och Stadskarta över Pietå, utgiven av Piteå kommun.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-02-01