Strömmens kanal

Farled som leder in till Sandfjärden från Lindersfjärden i S:t Anna skärgård.
Strömmen fördjupades i samband med att den nya bron byggdes på 1980-talet. Vid bron varierar djupet mellan 1 och 1,5 meter. Vid Strömmens bredaste ställe är djipet cirka 5 meter och närmast Sandfjärden är djupet cirka 2 meter. Den fira höjden under bron anges i sjökortet till 1 meter. Den är högre, men inte så mycket som 2 meter.
Det finns ingen utprickning i Strömmen.
Högsta tillåtna fart är 5 knop.

© Bilderna till vänster tagna
2009 av Lars Österman

© Flygbilden till höger
är tagen av Leif Östelius

Flygbild över strömmen


Källor: Lars Österman som bor på Strömmens Gård, via mail 2009, samt Ekonomiska Föreningen S:t Anna skärgård och dess hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19