Väsbyströmmen - Värmdökyrkas kanal

Farleden kallas Väsbyströmmen och enligt sjökortet är det 1,3 meter djupt på grundaste stället. Sträckan är hastighetsbegränsad till 7 knop och det finns en kraftledning med en lägsta seglingsfria höjd på 12 meter.
Den innersta viken vid Värmdö kyrka heter Prästfjärden.

Prästfjärden har aldrig varit någon insjö, utan alltid varit förbunden med havet genom det som idag kallas för Väsbyströmmen.
Väsbyströmmen höll tidigare på att växa igen. På 50-talet var bredden i "kanalen" inte mer än att man kunde sitta i en roddbåt och nå båda sidor av land med respektive åra. Då, alltså på 50-talet, sattes ett muddringsarbete av kanalen igång. Man fick på så vis en betydligt bredare passage, och ett djup som möjliggjorde för båtar upp till 1,7 meters djupgång att passera.Källor: Ingvar Isendor, som har fritidshus vid Prästfjärden.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19