Våmfjärden

Ett cirka 100 m långt sund, med bro. Djupet är 0,7 meter och bron har en seglingsfri höjd på 2,0 meter.

Det smala sundet med sin bro sett från Malmafladen.

© Bilden tagen 2004 av Bosse Arnholm, 2004.Källa: Ralf Sass. Sjökort från 2002 och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19