Stakströmmen

Stakströmmen leder från Prästfjärden till Infjärden där Rådmansö kyrka ligger.


Mynningen sedd från Prästfjärden

Kanalen börjar som vassränna

Vassrännan går över i grävd och sprängd kanal

Breddar sig sedan till en liten sjö

Mynningen sedd från Prästfjärden

Kanalen börjar som vassränna

Vassrännan går över i grävd och sprängd kanal

Breddar sig sedan till en liten sjö

Ytterligare en kanalsträcka

Landsvägsbro över kanalen

nfjärden

Rådmansö kyrka

Ytterligare en kanalsträcka

Landsvägsbro över kanalen

Infjärden

Rådmansö kyrka

Picknick nära Rådmansö kyrka

Kanalmynningen sedd från Infjärden

Kanalmynningen sedd från Infjärden

Landsvägsbron sedd från öster

Kanalsträcka väster om bron

Picknick nära Rådmansö kyrka

Kanalmynningen sedd från Infjärden

Kanalmynningen sedd från Infjärden

Landsvägsbron sedd från öster

Kanalsträcka väster om bron

Östra kanaldelens västra mynning

Östra infarten till den kanalsträcka som leder till Prästfjärden

Inne i den bearbetade kanalen

Vy från den bearbetade kanalen mot vassrännan

Östra kanaldelens västra mynning

Östra infarten till den kanalsträcka som leder till Prästfjärden

Inne i den bearbetade kanalen

Vy från den bearbetade kanalen mot vassrännan

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKälla: Lars-Erik Hägerstedt, 2003. Egna iakttagelser på plats 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19