Solökanalen

Solökanalen skiljer Solö från fastlandet och mynnar i söder vid Strömsnäs och i norr vid Singarudden.

Jag är delvis uppvuxen i området då mina förfäder drev jordbruk på Solö fram till 1960-talet. Är numera enbart sommarboende på Solö.
Beträffande kanalen eller kanalerna, den består av 2 delar.
Den sydliga delen som sträcker sig under landsvägen (278) och norrut slutar i en liten "insjö" som benämns Puttern. Denna sjö har sitt tillflöde från åkrarna och består följdaktligen till största delen av sötvatten varför, man kan finna näckrosor här inne.
Den nordliga delen av kanalen sträcker sig från Puttern och österut benämns Aspöströmmen och korsas av en spång mellan Solölandet och Aspö.
Singarudden är den udde som kanalen så att säga rundar i det nordvästra hörnet. Singarudden tillhörde gården Solö litt. B och C fram till cirka 1900 då den styckades av och blev egen fastighet. Här bedrevs ett jordbruk i mycken liten skala. Det fanns en lada och en åkerlapp men fastigheten var inte större än cirka 20 000 kvm. Nu är fastigheten fritidsbostad, men här fanns under en kort tid en musikstudio.

Strömsnäs i söder tillhörde även det gården Solö litt. B + C. Udden såldet 1905 till en snickare Jansson.

Jonas Lundström


Källa: Jonas Lundström via mail 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19