Schweizerdalens kanal

Cirka 1 km väster om Dalarö finns en liten kanal in till en lagun, Sumpsjön, vid ett sommarstugeområde.

Vy mot sumpsjön

Stenfatshamnen norrifrån

Kanaldel och norra gångbron

Från sydligaste gångbron
vy norrut mot Sumpsjön.

Stenfatshamnen
från sydligaste gångbron.

Del av kanalen och
och norra gångbron

© Bilderna tagna 2002 av Erik Fagerström


Källor: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1961, samt Sjöfartsverkets Båtsportkort från 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19