Runmarö kanal

Sprängd kanal mellan Runmarö och Storön i Stockholms skärgåd. Den är livligt trafikerad trots att den fasta bron begränsar framkomligheten.

Kort historia:
Farleden har använts sedan urminnes tider som en snabb förbindelse för ortsbefolkningen.
Landhöjning och igenslamning gjorde den till slut helt omöjlig att använda, särskilt i lågvatten, så till slut tog Runmarö fiskareförening initiativ till en fördjupning och upprensning. Genom en insamling fick föreningen in de pengar som behövdes och arbetena utfördes under åren 1931 till 1934 i föreningens egen regi. De förbättringsåtgärder man hade råd med var främst upprensning och fördjupning, men farleden förblev smal och krokig.
Då trafiken på kanalen ökat markant efter förbättringen tidigare som var klart 1933 utarbetades vid slutet av 1930-talet ett förslag till fördjupning och breddning av kanalen. I förslaget ingick en bro mellan Runmarö och Storön. Totalt skulle detta kosta knappt 30 000 kronor, men förslaget genomfördes inte.
1951 lyckades man få Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att ta sig an frågan. Nu blev arbetena utförda till en total kostnad av cirka 110 000 kronor. Kanalen fick nu ett lägsta djup av 1,75 meter och en bottenbredd på 6 meter. Dessutom byggdes en bro mellan Storön och Runmarö. Arbetena utfördes sommaren 1954 och den 5 november samma år kunde den utvidgade kanalen invigas.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

km

0 m

0

m

m

1,7 m

3 m

3 knop


Kanalmynningen sedd från väster

Ett stycke in i kanalen

Ett stycke in i kanalen

Kanalmynningen sedd från väster

Ett stycke in i kanalen

Ett stycke in i kanalen med bron

Östra kanalmynningen sedd från öster

Ett stycke in i kanalen österifrån

Bron sedd från öster

Västra mynningen sedd innifrån kanalen

Östra kanalmynningen sedd från öster. Sedan bilden togs har 3-knopsskylten flyttas längre ut i kanalmynningen.

Ett stycke in i kanalen österifrån

Bron sedd från öster

Västra mynningen sedd innifrån kanalen

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKällor:Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962, Sjöfartsverkets Båtsportkort från 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast