Löparö

Urösundet mot Urö i väster och några små smala sund i sydost.


Källor: Lars-Erik Hägerstedt och Ralf Sass
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19