Kodjupet

En del av norra farleden in till Stockholm.

Kort historia:
1841 började en upprensning av Kodjupet som är en del av den bästa farleden in mot Stockholm. Tidigare hade sundets bredd minskats genom försänkningar, sannolikt främst för att försvåra lede fis framfart.
Nu ökades djupet i farleden från 8 - 9 fot till hela 17 fot genom muddring och sprängning under vattnet.
Detta arbete kostade sammanlagt 46 466 riksdaler och 21 shilling.

Farleden norr om Edholma sedd mot väster

Vy från Kodjupet mot nordost

Vy från Kodjupet mot sydost

Farleden norr om Edholma sedd mot väster

Vy från Kodjupet mot nordost

Vy från Kodjupet mot sydost. Hästholmen till vänster i bilden.

På Kodjupet, vy mot Edholma i söder.

Vy från Kodjupet mot sydost.

På Kodjupet, vy mot Edholma i söder.

Vy från Kodjupet mot sydost.

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län år 1850, förmedlad av Projekt Runeberg.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19