Karlbergskanalen

Från Ulvsundasjön till Karlbergssjön.

Kort historia:
Under åren 1832 till 1833 grävdes och muddrades denna kanal mellan Ulvsundafjärden och Karlbergssjön till en kostnad av 9 400 riksdaler.
Längden blev cirka 600 alnar och djupet 6 fot.
Kanalen var främst avsedd för vedtransporter och användes år 1849 av 195 lastade storbåtar och jakter, 179 lastade pråmar och 4018 roddbåtar, vilket gav en intäkt på 193 riksdaler och 18 skilling.
Under 1840-talet muddrades fortsättningen av farleden fram till Riddarholmsfjärden av Stockholms stad till samma djup som kanalen.
1863 till 1866 fördjupades hela farleden till 2,97 meters djup och 5,94 meters bottenbred.
I mars 1909 ersattes den gamla primitiva svängbron över Karlbergskanalen med en ny och gedignare.

I farleden norr och öster om Kungsholmen ingår även Karlbergssjön, Barnhusviken och Klara Sjö. Alla forna större sjöar respektive vikar, som fyllts igen för att ge mer mark åt den växande staden Stockholm. Över kanalen och dess olika delar finns idag fyra broar, Stadshusbron, Klarabergsviadukten, Kungsbron och Blekholmsbron. Det är Stadshusbron som har den lägsta seglingsfria höjden, 3,3 meter.

 


Karlbergssjön

Klara Sjö

Det östliga utloppet med Gamla Stan i bakgrunden.

Karlbergssjön

Klara Sjö

Det östliga utloppet med Gamla Stan i bakgrunden.

© Bilderna tagna 2001 av Ingemar Nordlund


Källor: Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län år 1850, förmedlad av Projekt Runeberg. Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962 samt ett flertal "nutida" internetsidor.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-13