Gålö - Kalvholmens kanal

Kanalen mellan Länåkersviken in till "sjön" Pommern har funnits sedan länge. Den är numera knappt farbar med båt, men den för i alla fall in färskt vatten i hela sin längd.
Nu vill Sverker Lovén, fiskevårdsansvarig i Stockholms stad, skapa en fiskvandringsväg från Pommern hela vägen fram till Badhusviken för att gäddor och annan småfisk lättare skall kunna ta sig igenom och använda denna nya led eller kanal som lekplatser.
Om projektet lyckas kommer alltså Gålö att återigen bli en ö.
Den största stötestenen för detta projekt är den vägbank som under tidigt 1900-tal ersatte en bro. Frågan är om Trafikverket kan skaka fram pengar för att återigen bygga en bro där den nya vattenleden skall passeras.

Under vinkingatiden och dessförinnan, då Gålö fortfarande var en ö, gick en mycket viktig farled mellan Gålö och fastlandet. Den utnyttjades av bönder och fiskare som här fann en säkrare och snabbare väg till Dalarö för att handla och avyttra sina varor.
Runt den gamla farleden finns rester av flera skyttevärn som användes som skydd mot inkräktare.

Kalvholmens kanal är kraftigt igenväxt.

Bäverfällt träd.


Kraftig ström i kanalen

Den kraftigt igenväxta kanalen.
© Bilden tagen av Carl Orrenius.

Bäverfält trä i kanalen.
© Bilden tagen av Carl Orrenius.

"Insjön" Pommern.
© Bilden tagen av Carl Orrenius.

Den första grävda delen österut från maden Pommern.
© Bilden tagen av Sverker Lovén.Källor: Samtal och mailkontakt med Carl Orrenius ägare till fastigheten vid kanalen, mailkontakt och samtal med fiskevårdsansvarige Sverker Lovén, samt tidningen Skärgården nr 10 2016.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-11-05