Hammarbyleden

Förbinder Mälaren med Saltsjön via Liljeholmsviken, Årstaviken, Hammarbyslussen, Hammarbyhamnen och Danvikskanalen.

Kort historia:
Före 1200-talet var det vi nu känner som Hammarbyleden ett av Mälarens naturliga utlopp i Saltsjön. Under 1200-talet tycks utloppet vid Danviken ha dämts upp och kvar blev bara en avloppsränna. Vid denna avloppsränna anlade Gustaf Vasa smedjor och kvarnar och för att öka tillgången på vatten lät han också stänga Järlasjöns utlopp vid Lännerstaviken, så att dess vatten i fortsättningen flöt ut i Hammarbysjön.
År 1900 väcktes inom Stockholms förvaltning ett förslag om att sänka Hammarbysjön till Saltsjöns nivå genom att gräva en kanal och att förbinda sjön med Årstaviken med en sluss. Syftet var dels att få en ny förbindelse mallan Mälaren och Saltsjön, och dels så småningom kunna bygga olika hamnanläggningar i Hammarby sjö.
Detta förslag bearbetades och omarbetades under ett antal år och 1914 vara man klara med ett förslag som antogs av Stockholms stadsfullmäktige samma år. 1917 kom arbetena igång. 1926 öppnades leden för trafik, men först 1930 var alla arbetena helt klara.

I samband med att Hammarby Sjö sänktes anlades en damm och en sluss i Sicklasundet för att den sjöfart som ditintills bedrivits mellan Sicklasjön och Hammarbysjön skulle kunna fortgå.

Från den 15 februari 2003 är Hammarbyslussen stängd för fritidsbåtar nattetid.


 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

6,55 km

0,7 m

1

110 m

15 m

5,4 m

26 m

7 knop


 

Norra Hammarbyhamnen

Norra Hammarbyhamnen

Södra Hammarbyhamnen

Norra Hammarbyhamnen fotograferad från gamla Skanstullsbron.

Norra Hammarbyhamnen med Hammarby Sjöstad på Södermalm.

Södra Hammarbyhamnen

© Bilderna tagna 1999 av Josephine Ebbersten

 

Gamla bron

Hammarbyslussen med Skanstullsbron.

Slussen med fritidsbåtar som är på väg in i Mälaren.

Gamla bron.

Hammarbyslussen med Skanstullsbron.

Slussen med fritidsbåtar som är på väg in i Mälaren.

© Bilderna tagna 1999 av Josephine Ebbersten


Källa:
Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1961.
Brovakterna vid Skansbron har en sajt med aktuell trafikinformation för Hammarbyleden.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19