Kanal vid Gålgryte

Sundet mellan Gålgryte och Brännholmen sydost om Kapellskär muddrades omkring 1990 på privat initiativ. Denna kanal håller nu ett minsta djup av cirka 0,7 meter.Källor: Ingvar Björklund 2010, samt diverse sjökort och kartor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19