Furusundskanalen

Denna kanal grävdes för Christian Hammer, sannolikt strax efter 1886.
Christian Hammer ägde då Furusund och gjorde den till en ö för Stockholms societet. I Stcokholm ägde han en teater som hette Mindre teatern, men mer allmänt kallades Hammers lada. År 1886 flyttade Hammer teaterbyggnaden till Furusund och fortsatte där med teaterverksamhet under sommarsäsongen. Ladan uppfördes ursprungligen vid den lilla sjön. Han lät gräva kanalen så att han kunde åka gondol till och från "ladan".
Senare har ladan flyttats ytterligare en gång och återffinns numera vid den vackra Fagerviken.
Nu går dock en väg över kanalen och det är bara en liten vägtrumma som låter lite vatten rinna igenom. Möjligen kan man dra en liten kanot igenom.

Vy mot söder från hörnan.

Vy från bron mot söder

Vy från bron mot norr

© Bilderna tagna av Ralf Sass

Vy från bron mot norr

Vy från bron mot söder

Vy öåt öster vid kanalens mittKällor: Ralf Sass, via mail 2012 och Hammerska ladans hemsida, Hammerska ladan

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19