Eknässundet

Eknässundet går in i Ingarö från öster norr om Björnö och är i sin smalaste del sprängt och välprickat.

Eknäskanalen, leder från Eknäsviken/Eknässundet in till Björnö Fjärd/Säbyviken.
Jag har inga fler uppgifter om denna kanal, men tar tacksamt emot fakta och allehanda intressanta detaljer.
Heter den Eknäskanalen? Eller kanske Björnökanalen eller Säbykanalen?Källor:

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19