Edlundakarta

Edlunda kanal

Panorama

Vy mot söder

Vy mot norr

Den igenslammade kanaldelen

Kanalen mot söder

Kanalen mot norr

Den igenslammade kanaldelen

Linda Lindstrand fotograferade alla bilderna ovan under 2017. Klicka på bilderna för att se dem större.

Kort historia:
På en karta från 1875 kallas denna ö Långholmen, men detta namn hade även en annan ö inom Vaxholm så namnet ädrades ganska snart till Östra Granholmen.
Ön var då en fastighet.
Detta namn fick ön behålla tills företaget AB Billiga Tomter som ägdes av Axel Theodor Edlund köpte hela ön. Han byggde en rejält sommarhus och anlade en brygga på öns norra sida.
Edlund styckade av ett hundratal tomter som såldes och sedan bebyggdes av köparna.
Han lyckades också få öns namn ändrat till Edlunda, vilket snabbt blev accepterat.
På den tiden var Edlundas allra östligaste del avsnörd från huvudön och en meterdjup kanal som dels var stensatt, dels försedd med träpaneler anlades. Men till följd den hårda fartygstrafiken med allt större fartyg grundades sundet upp och till slut var det inte möjligt att ta sig igenom. Man gjorde försök att muddra sundet men detta hjälpte inte i längden.
En liten del av det södra sundet kunde ändå användas som nödhamn av fiskare vid kraftiga vindar.

Under den stora depressionen försattes Axel Theodor Edlund i konkurs och förlorade allt, men hans hustru lyckades behålla familjens tillgångar på ön.Källor: Arkitekten Linda Lindstrand har 2018 hjälpt mig med både text och bilder, dessutom Kulturhistorisk byggnadsinventering Edlunda 2010 utförd av Albin Uller, byggnadsantikvarie, Edlunda Bryggförening - www.edlundabrygga.se.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 18-03-16