Djurgårdsbrunnskanalen

Från Lilla Värtan till Djurgårdsbrunnsviken.

Kort historia:
Farleden tycks ha använts mycket tidigt. Den omnämnes redan vid mitten av 1600-talet då som igenlagd.
Den nuvarande kanalen grävdes under åren 1832 till 1834 främst för att underlätta införseln av grönsaker till Stockholm, men också för att försköna Djurgården genom torrläggningen av de så kallade Isbladsträsken.
Kostnaden uppgick till 50 978 riksdaler, varav den så kallade Djurgårdskassan bidrog med 7 500. I den kostnaden ingick järnbron vid Djurgårdsbrunn.
Kanalen blev 2 000 alnar lång, 4 fot djup, 20 fot bred vid botten och 50 fot bred vid vattenytan.

Stäkets mynning sedd från Lännerstaviken

Stäkets mynning sedd från Lännerstaviken

© Bilderna tagna 1999 av Josephine Ebbersten

Djurgårdsbron

Djurgårdsbron

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

1 km

0 m

0

? m

9,5 m

2,1 m

3,1 m

5 knop


 

Östra mynningen sedd från Lilla Värtan

Östra bron sedd från öster

Vy västerut  i kanalen

Östra mynningen sedd från Lilla Värtan

Östra bron sedd från öster

Vy västerut i kanalen

Vy västerut mitt i kanalen

Kanalens västra bro sedd från öster

Den västra bron sedd från väster

Roddklubbens hus på norra kanalsidan

Vy västerut mitt i kanalen

Kanalens västra bro sedd från öster

Den västra bron sedd från väster

Roddklubbens hus på norra kanalsidan

Västra mynningen  sedd från väster

Västra mynningen sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Vy åt öster vid kanalens mitt

Västra mynningen sedd från väster

Västra mynningen sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Vy åt öster vid kanalens mitt

© Bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKällor: Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län år 1850, förmedlad av Projekt Runeberg. Egna iakttagelser på plats 2004.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast