Djupströmmenkanalen

Det påstås att Waxholmsbolaget för ett antal år sedan lät en bogserbåt "propellermuddra" detta sund. Man ville fördjupa sundet så att bolagets båtar skulle kunna ta denna genare väg mellan Södra och Norra Stavsudda. Sannolikt lyckades inte muddringsförsöket, för denna väg blev aldrig en ordinarie väg för båtarna. Deras nyare tonnage är desutom sannolikt för brett för att komma emellan.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19