Ålkistan

Förbinder Lilla Värtan med Brunnsviken.

Kort historia:
Denna farled, utan sluss, öppnades 1865. Bygget kostade 34 208 kronor varav staten bidrog med 7 000 kronor. År 1921 passerade 1 136 farkoster genom farleden.

Kanalen grävdes 1863 till 1864 i samband med att Brunnsvikens nivå sänktes till samma nivå som Saltsjön. Detta företag var till nytta, inte enbart för sjöfarten, utan även för sanitetsläget i huvudstaden, då Brunnsviken på den tiden fick ta emot oräkneliga mängder avfall och skräp från staden. Viken liknade väl mest ett avloppsdike.

Farleden försågs 2000 med "trafikljus" som följd av olyckstillbud orsakade av ökad turisttrafik med stora båtar, större båtar i de fyra båtklubbarna och mängder av kanoter. Alltför många trodde att de hade förkörsrätt.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

200 m

0 m

0

? m

4,0 m

1,6 m

5,4 m

5 knop 

Den östra infarten till kanalen

Den östra infarten till kanalen

Inne i kanalen

Den östra infarten till kanalen

Den östra infarten till kanalen

Inne i kanalen

Inne i kanalen på väg mot Bruinnsviken

På väg ut i Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Inne i kanalen på väg mot Bruinnsviken

På väg ut i Bruinnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

Kanalen sedd från Brunnsviken

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKällor: Sjökort från 2003, Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962 och Nordisk Familjebok från 1923. Lars Bogren, ordförande i Haga Båtklubb, 2002.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19