Stocka kanal

Från Norrsjön till såghuset i Stocka.


Början vid Norrtjärn

Dammluckan

Vidare mot det nedlagda sågverket

Bosses bro

Början vid Norrtjärn

Dammluckan

Vidare mot det nedlagda sågverket

"Bosses" bro


© Bilderna tagna 2004 av Leif Sundquist

Tjärna

Början på Sågkanalen

Under landsvägsbron

"Tjärna"

Början på Sågkanalen

Under landsvägsbron


© Bilderna tagna 2004 av Leif Sundquist

Mot kraftstationen förbi det nedbrunna såghuset

Kraftstationen

Ut ur kraftstationen

Mot kraftstationen förbi det nedbrunna såghuset

Kraftstationen

Ut ur kraftstationen


© Bilderna tagna 2004 av Leif Sundquist

Hjulbäcken

Ut ur Hjulbäcken

Utflödet i Stocka hamn

"Hjulbäcken"

Ut ur Hjulbäcken

Utflödet i Stocka hamn


© Bilderna tagna 2004 av Leif Sundquist

Kort historia:
När sågverket i Stocka byggdes 1856 grävdes även en kanal från Tillsjötjärn fram till sågverket. Dels för att förse sågverket med vattenkraft och inte minst viktigt för att flotta fram timret till sågverket.
Vattnet i Tillsjötjärn låg på en högre nivå än vattnet i Norrsjön. Vattenflödet var alltså sydvästligt.
För att kunna flotta timret via denna led måste alltså alla sjöar och åar på sträckan sänkas och och dessutom en kanal till Stockvik byggas. I övrigt flottades virket på sjöarna och Harmångersån.
Det var 25 arbetare från Dalarna som under ledning av förmannen Back Eric Andersson i Leksand-Sätra som genomförde kanalarbetena.
Kanalen mellan Tillsjötjärnen och Stocka är cirka 200 meter lång.
Flottningen på kanalen fortgick så länge sågverket var i drift. Från början flottades virket ända från avverkningsplatserna, men senare tog lastbilstransporter över delar av frakten. Lastbilarna lossade då timret i antingen Norrsjön eller Sörsjön för flottning den sista biten in till sågverket.

På ostsidan av sågverket anslutar en vik av Bottniska viken. På redden där samlades fartyg från när och fjärran för att hämta Stockas trävaror som fördes ut till fartygen på pråmar. På 1960-talet byggdes i stället en kaj som fartygen kunde lägga till, vilket underlättade transporterna avsevärt.
Sågverket var under sin storhetstid det åttonde största i Sverige, men 1993 lades verksamheten ned. I samband med nedmonteringen av maskinerna brann såghuset ner.
Källor: Samtal med Tage Jonsson i Stocka, 2004 och mail från Håkan Tofftén 2014.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-03-23