Spårösund

Sund mellan Grönö och Spårö i södra inloppet till Västervik som mycket underlättar anlöpet av hamnen söderifrån vid hårda ostliga vindar.

Spår båk från 1776

Södra infarten till sundet

Norra infarten till sundet

Spårö båk är ett av de mer kända sjömärkena på ostkusten. Det byggdes redan 1776 och står stolt ännu.

Södra infarten till sundet

Norra infarten till sundet


© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 


Källor: Egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19