Sorrödssjöarnas kanal

Sorrödssjöarna i Nordvästra Skåne avvattnas idag av en grävd kanal som rinner ut i Rönneå vid Herrevadskloster.
I gamla tider rann vattnet på andra hållet mellan sjöarna och Ybbarpsån, som vattendraget heter, mynnade ut i Rönneå mellan Riseberga och Spången.
Mats Améen


Källor: Mats Améen i Lund, via mail 2010
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19