Södertälje kanal

Fyren Viksberg vid Södertäljevikens mynning i Mälaren

Den egentliga kanalens norra mynning. Slottsholmen strax till vänster i bildens mitt.

Mälarbron, strax norr om slussen.

Fyren Viksberg vid Södertäljevikens mynning i Mälaren.

Den egentliga kanalens norra mynning.
Slottsholmen strax till vänster i bildens mitt.

Mälarbron, strax norr om slussen.


Minnesmärke från Carl XIV Johans invigning av kanalen

Gammal kanalsträcka som blivit båthamn

Infarten till slussen sedd från norr

Minnesmärke från Carl XIV Johans
invigning av kanalen

Gammal kanalsträcka som blivit båthamn

Infarten till slussen sedd från norr


Norra väntbryggan

Inne i  slussen. Manövertornet till höger.

De norra slussportarna stängs

Norra väntbryggan

Inne i slussen. Manövertornet till höger.

De norra slussportarna stängs


Färdigslussat. Portarna är öppna. Nu öppnas slussbron.

Slussen från söder

Tre troar över södra kanalen med nya saltsjöbron närmast.

Färdigslussat. Portarna är öppna.
Nu öppnas slussbron.

Slussen från söder

Tre troar över södra kanalen
med nya saltsjöbron närmast.


Tre troar över södra kanalen med nya saltsjöbron närmast.

Järnvägsbron sedd underifrån

Broarna sedda från söder

Tre troar över södra kanalen
med nya saltsjöbron närmast.

Järnvägsbron sedd underifrån

Broarna sedda från söder

Igelstabron sedd från norr

Igelstabron sedd från norr

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

 


Källor: Erik Bergman, Några glimtar ur Södertälje kanals historia 1976, Nordisk familjebok 1919, Turistinformation från Södertälje kommun 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19