Brotorpskanalen eller Ältaån

Kanalen finns i Nacka kommun. Det är vanligt att ortsbor åkte skridskor på denna kanal under vintern.

Den är farbar med kanot.
I dagligt tal går den under namnet Brotorpskanalen eller Ältaån.

För kanske 100 år sedan höll Ältaån på att växa igen i sin södra del och men grävdes då ut för att även fortsättningsvis vara farbar med mindre båtar som ekor eller kanoter.
Utgrävningen skedde i närheten av torpet Brotorp vid Bagarmossen, därav namnet Brotorpskanalen.
Även under senare delen av 1900-talet muddrades kanalen några gånger.
Någon konstgjord vattenled är det väl egentligen inte fråga om, även om människan har varit där och grävt och utan detta skulle det troligen varit sankmark idag. Vilket det har blivit ändå på sina ställen.
Det går tre gångbroar med låg höjd över ån/kanalen som man som skridskoåkare antingen måste klättra över, eller ,om isen håller, krypa under.
Vid den sydligaste bron, alldeles efter Ältasjön, finns ibland ett tredje alternativ: skrinna förbi på de frusna våtmarkerna intill bron.


Källor: Anders Hultman 2006 och Paul Schlyter 2014.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-10-01