Smyghålet

Smal ränna från det inre av Smögens gamla hamn ut till havet.


Slussen i Åby

Slussen i Åby

Slussen i Åby

Slussen i Åby

På väg ut ur Smyghålet, åt Smögenhållet.

Vi svänger just i 90-graderskröken direkt efter infarten.

Smögens hamn sedd från bron.

Kanalen västerut, sedd från bron.

Slussen i Åby

Slussen i Åby

Slussen i Åby

Havet västerut sett från kanalens mynning i havet.

Vy mot öster från mynningen i väster.

Vy mot öster. Bilden tagen strax väster om bron och man ser kanalens kraftiga sväng.


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

km

0 m

0

m

m

m

5,5 m

3 knop


Kort historia:
Från början en naturlig ränna i en förkastningsspricka rensades och muddrades den 1911 till ett djup på 2 meter och en bredd på fyra meter. Även en stödmur byggdes då utmed rännan.
1962 byggdes en landsvägsbro över den östra delen. Denna bro förbinder alltså huvudön med Kleven och har en fri höjd på 5,5 meter.


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, från 1979, samt sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19