Smalsundskanalen

Den 16 mars 1894 slöts en överenskommelse om att anvisa 2.800 kronor till "Föreningen för uppgrävningen av kanalen emellan sjöarna Näshulta och Bälgviken".
Den 7 maj tecknades ett kontrakt vilket innebar att järnvägsbolaget Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernväg för en summa av 2.600 kronor skulle uppgräva och fördjupa Smalsundet. Arbetet startade och var klart efter 2 månader.
Passagerarångslupen Gerda, senare omdöpt till Haneberg, var den första båt att trafikera sundet.

1910 bildades "Näshulta Kanal- och Ångaktiebolag". Resultatet blev att 1911 inköpa ångbåten Victoria. Eftersom den nya båten hade ett större djupgående än Gerda/Haneberg beslöt man 1911 att fördjupa Smalsundet.

Sundet underhålls numera av närboende vid Smalsundet då bland annat bäverfällda träd röjs bort.

Smalsundet är cirka 150 m långt, bottenbredden är cirkaa 5 m och djupet är cirkaa 1,8 m. Den totala bredden är cirkaa 9 m.


Vy från mitten mot sydväst

Vy från mitten mot nordost

Spegelbild

Vy från mitten mot sydväst

Vy från mitten mot nordost

Spegelbild

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Grunt område vid kanalen

Bälgviken sedd från kanalens norra inlopp

Kanalens södra inlopp

Grunt område vid kanalen

Bälgviken sedd från kanalens norra inlopp

Kanalens södra inlopp

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Sockengränsen är väl utmärkt

Gränsöverträdelse på egen risk!

Sockengränsen är väl utmärkt

Gränsöverträdelse på egen risk! - Jo, jo!

© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm


Källor: Källa: Kjell Nordeman i Eskilstuna 2003, Föreningen Sörmlandsledens beskrivning av Sörmlandsleden.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19