Classification Tonnage (t) Längd (m) Bredd (m) Djupgående (m) Fri höjd (m) Förklaring
RA 5.5 2.00 0.50 2.00 Öppen båt
RB 9.5 3.00 1.00 3.25 Kabinbåt
RC 15.0 4.00 1.50 4.00 Motor yacht
RD 15.0 4.00 2.10 30.00 Segelbåt
I 250–400 38.5 5.05 1.80–2.20 3.70 Péniche
II 400–650 50.0–55.0 6.60 2.50 3.70–4.70 Euro-pråm
III 650–1,000 67.0–80.0 8.20 2.50 4.70 "Gustav Koenigs"
IV 1,000–1,500 80.0–85.0 9.50 2.50 4.50; 6.70 "Johann Welker"
Va 1,500–3,000 95.0–110.0 11.40 2.50–4.50 4.95; 6.70; 8.80 Stor Rhen
Vb 3,200–6,000 172.0–185.0 11.40 2.50–4.50 4.95; 6,70; 8,80 1×2 konvoj
VIa 3,200–6,000 95.0–110.0 22.80 2.50–4.50 6.70; 8.80 2×1 konvoj
VIb 6,400–12,000 185.0–195.0 22.80 2.50–4.50 6.70; 8.80 2×2 konvoj
VIc 9,600–18,000 270–280 22.80 2.50–4.50 8.80 2×3 konvoj
9,600–18,000 195–200 33.00–34.20 2.50–4.50 8.80 3×2 konvoj
VII 14,500–27,000 285 33.00–34.20 2.50–4.50 8.80 3×3 konvoj


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till startsidan.

 

Denna sida ändrades senast