Halvsluss

Halvsluss


© Teclningen är gjord av Tarmo Hurskainen

Halvslussar användes förr i strömmande vattendrag för att underlätta för fartygen.
De bestod av endast en slussport. Då ett fartyg på uppgång passerat porten stängdes den och vattennivån höjdes. Sedan kunde fartyget lättare passera hindret.
Då ett fartyg på nedgång närmade sig stängdes porten så att fartyget kunde ta sig förbi den svåra passagen. När detta väl var passerat, öppnades porten och fartyget sänktes då till den lägre vattennivån och kunde fortsätta.
Enkelportar anänds, vad jag vet, inte längre.

 


Sänd gärna fler frågor till: mig! Jag svarar så snabbt och så gott jag kan.

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast