Sladösunds kanal

Kanal mellan Hasselö och Sladö i skärgården nordost om Västervik. Detta måste vara Sveriges yngsta kanal för sjöfart!

Som namnen anger var Hasselö och Sladö förr två öar skilda av ett litet farbart sund som under 1940-talet helt slammade igen.
Under årens lopp gjordes ingenting för att få det farbart igen, men under 2000-talets början märkte yrkesfiskarna i området att vikarna på båda sidor om öarna behövde bättre syresättning och bästa sättet vore att muddra upp det gamla sundet igen.
Detta arbete utfördes år 2005. Resultatet blev en mycket bra genomströmning av vatten, ofta uppemot 1 knop. Ännu har man inte sett att beväxningen i vikarna på sydsidan minskat, men förhoppningsvis har åtmintone tillväxten stoppats. Under de fyra år som kanalen funnits har man inte kunnat märka att den börjat slamma igen.
Kanalen är farbar med mindre båtar. Djupet är 1,0 meter, bredden cirka 6 meter och den nya bro som förbinder öarna har en seglingsfri höjd på 1,2 meter vid medelvatten. Totalt fick man gräva cirka 250 meter kanal, varav 180 meter genom land.
Länsstyrelsen fann att detta var ett bra projekt för skärgården och betalade hela bygget som gick på drygt 100 000 kronor.
En bieffekt av kanalbygget är att turismen ökat. Öborna är förvånade över att så många kanotister och andra i småbåtar hittar kanalen. Dessutom är det många "landturister" som passar på att fika invid kanalen. Förhoppningsvis bidrar dessa turister på ett eller sätt också till öbornas utkomst.

Vy utmed kanalen.

Eldsjälen Karl-Erik Karlsson på Sundsbron.

Kanalen med Sundsbron i bakgrunden.

© Bilderna tagna av fotograf Johnny Franzén som välvilligt ställt dem till förfogande.

Vy utmed kanalen.

Eldsjälen Karl-Erik Karlsson på Sundsbron.

Kanalen med Sundsbron i bakgrunden.


Källor: Öarnas hemsida samt telefonsamtal med Evert Hjalmarsson och Karl-Erik Karlsson 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast