Vrangsund

Vrangsund skiljer Håøy, i östra delen av inloppet till Porsgrunn och Telemarkskanalen, från fastlandet. Detta är ett mycket gammalt dragsund då denna väg besparade sjöfararna en lång och ibland vådlig färd runt Håøy.
Under århundradenas lopp har sundet även grävts upp och förhållandena för båtarna därmed förbättrats.
Första kända, om än inte bekräftade, grävningen skedde 1744.
Senast kända fördjupningen planlades 1902 och färdigställdes 1905. Denna gång grävdes djupet till 1 meter i berg och 1,5 meter i jord. Bredden blev 3 meter och hela kanalens längd 150 meter. För att Håøyborna lätt skulle kunna ta sig till fastlandet byggdes en svängbro över kanalen dessutom.

Innseiling til Vrangsund fra øst

Innseiling til Vrangsund fra øst

Innseiling til Vrangsund fra øst

Innseiling til Vrangsund fra øst

© Bilderna tagna 2013 av Fredrik Bergsli Andersen

Bunnforhold i Vrangsundet

Bruhodet med rester av tidligere svingmekanisme?

Utsikt fra brua mor øst

Utsikt fra brua mot vest

© Bilderna tagna 2013 av Fredrik Bergsli Andersen

Utsikt mot vestre innløp

Brua sett fra Håøya

Østre innløp sett fra Håøya

Kanalløpet

© Bilderna tagna 2013 av Fredrik Bergsli Andersen
Poll midt i sundet

Vestre utløp

Vestre Utløp

© Bilderna tagna 2013 av Fredrik Bergsli Andersen
Innseiling fra vest

Innseiling fra vest

Vestre utløp mot Porsgrunn og Telemarkskanalen

© Bilderna tagna 2013 av Fredrik Bergsli Andersen


Källor: Arve Johannessen, Kysten vår del I, 1999 samt norska båtsportkort.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-05-03