Veitastrondskanalen

Samhället Veitastrond vid Veitastrondvatnet är en av de mest isolerade bygderna i Sogn og Fjordane. Veitastrondvatnet är cirka 2 mil lång och förbinds med Hafslovatnet av den korta älven Sògelvi. Förr var dessa vatten den viktigaste förbindelsen med omvärlden, men det var svårt och nyckfullt att komma igenom Sògelvi. På vintrarna var det ofta omöjligt och Veitastrond blev ofta helt isolerat från omvärlden flera veckor i sträck.
1842 begärde de boende i Veitastrond om att Sògelvi skulle kanaliseras så att man kunde komma igenom med roddbåtar, men denna begäran blev liggande. Först 1872 avsatte Kanalfonden 400 daler till en kanalisering. Hafslo kommun anslog 200 daler och lika mycket bidrog ortsbor och andra intressenter med.
Så rensades älven upp och fick dragväg utmed stränderna. Delar av denna dragväg kan man se än idag.

Men det var inte alla i trakten som valde att ta laster med båt. En handelsman i Hafslo valde i stället att sätta ut smörtunnorna i vattnet och låta strömmen transportera dem till målet där han fiskade upp dem igen! Detta så sent som på 1890-talet.

1895 byggdes en körväg från Hafslo till Telgneset vid nedersta delen av Veitastrondvatnet. En liten ångbåt sattes då in för transporter på sjön. 1905 ersattes denna ångbåt av en större motorbåt som snabbt fick smeknamnet "Motoren". Denna blev i sin tur 1935 ersatt av en ännu större motorbåt Veitestrand, som byggts på Veitastrondvatnets strand.

Bilväg fram till samhället byggdes utmed Veitastronds strand så sent som 1956.

Detta foto av en bro över Sògelvi är taget av Peter F. Tang 1936. Han var född i trakten, men hade emigrerat till USA och bosatte sig i Los Angeles. 1936 var han på besök hemma i Sogn och tog då bland annat detta foto, som ställts till förfogande av Aud Marit Hilleren i Veitastrond.

Bilete av Sogelva med båtrekkverk på venstre side for å dra opp båtane.

© Bilderna tagna av Per Lomheim, Statens Vegvesen, Leikanger.

På ingång i Brekke slusstrappa nedifrån

Bilete av Sogelva med båtrekkverk på venstre side for å dra opp båtane.

Bilete med årstal 1894 i fjellveggen som eit kulturminne , då det vart bygt ny bru over Sogelva år 1893 og veg vidare framover til Veitestrandsvatnet år 1894.Källor: NRK Fylkesleksikon for Sogn og Fjordande, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02