Pundslettrenna - Vågans kanal

Mellan Årstein och Hinnøya i Lofotenskärgården.
Lokalt i Lofotenområdet heter kanalen Pundslettrenna, och kallas Vågans kanal i artikeln i tidskriften Forntidsvern.

Vågans kanal april 2003

Den nya bron 2003

Vågans sommaren 2003

Vågans sommaren 2003

Kanalen i april 2003

Den nya bron 2003

Kanalen sommaren 2003

Kanalen sommaren 2003

© Bilderna tagna av Geir Svendsen

Vinterbild från kanalen Kort historia: För att bespara sjöfararna den besvärliga och svåra passagen söder om Årstein föreslog amtmannen i Nordland 1865 att en kanal grävdes i det grunda sundet mellan Årstein och Hinnøya. Sundet kunde vid denna tid endast passeras av små roddbåtar under springflod.
1867 gjorde Havnevesendet undersökningar på platsen och 1868 föreslog man att en kanal skulle grävas, men det var inte förrän 1876 som kanalen kom med i hamndirektörens budgetförslag. Då blev det avslag i Stortinget. Ett nytt förslag lämnades 1879 och pengar beviljades av Stortinget först 1883 till 1887.
Den 565 meter långa kanalen öppnades 1887 och blev flitigt använd inte minst under den stora sillfiskeperioden. På den tiden användes kanalen inte bara av lokalbefolkningen. Dåtidens båtar även för lite längre fart kunde passera och gjorde så.
Vid mitten av 1970-talet byggdes en fast bro över kanalen vilket hindrar segelbåtar från att ta sig igenom.
Än idag kan kanalen passeras av små motorbåtar vid flod. Den har börjat gro igen och vid ebb kan möjligen en flatbottnad eka ta sig igenom.
Under 2003 rensas kanalen och får en ny bro med 4 meters segelfri höjd. Efter detta skall båtar återigen kunna passera på rimligt vis.
Kanalen fryser på vintern.


Källa: Artikel i Fortidsvern nr 2 1992. Fortidsvern är en tidskrift som ges ut av Foreningen til Norske Forntidsminnes Bevaring. Artikeln har förmedlats av Jahn Børe Jahnsen. Geir Svendsen 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02