Trondheims kanal

Kanalhamn mitt inne i centrala staden.
Över denna kanal går Norges enda klaffbro för järnväg.

Kort historia:
Trondheims kanal, eller kanske rättare Trondheims kanalhamn, byggdes under 1870-et och blev helt färdig 1884. Detta skedde genom att sandbankarna utanför staden fylldes upp och gjordes till kaj- och stationsområde. Hela området är en ö.
På havssidan av denna mer eller mindre konstgjorda ö byggdes kajer för havsgående fartygstrafik, och på insidan mot staden blev det kajer för båtar i lokaltrafik. Däremellan byggdes Trondheims centralstation.
I samband med att järnvägen byggdes om från smalspårig till bredspårig byggdes en klaffbro för järnvägen vid Skansen i väständan av kanalen. Denna klaffbro öppnades för trafik 1918, och det är Norges enda klaffbro för järnväg som ännu är i bruk.
I kanalens östända, nära utloppet i Nidelva, finns två klaffbroar för bilar. Dessa klaffbroar öppnas normalt inte, men det kan trots allt göras vid behov. Senast under sommaren 2007 då båtar inte kunde komma igenom den västra delen av kanalen på grund av tunnelbygge för en ny ringled runt hamnområdet.
Kanalen har ytterligare en förbindelse ut till havet, Ravnkloakanalen. Denna går från kanalens norra sida ut mot fjorden. Järnvägen korsar kanalen på en fast, ganska låg, bro. Den är dock inte lägre än att turbåtarna mellan Kanalhamnen och badön Munkholmen ute i fjorden kan gå denna väg.

Sjöfartsmuseet vid kanalen

Vy mot öster

Sjöfartsmuseet vid kanalen

Vy mot öster

Vy mot väster

Båtar i kanalhamnen

Vy mot väster

Båtar i kanalhamnen

© Bilderna tagna 2001 av Anders Arnholm


Käll: Werner Werenskiold: "Norge vårt land", første bind, 1941. Uppgifterna förmedlade av Jahn Børe Jahnsen.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02