Tönsbergs kanal

Kanal i Skjeljasteinsundet mellan Nöttöy och fastlandet i Tönsberg.

Södra utloppet

Södra delen

Vy mot söder

Sundet mellan Husöy och fastlandet

Inloppet till Tönsberg

Östra kajen med bron i bakgrunden

Södra utloppet

Södra delen

Södra delen

Bron sedd från öster

kanalen väster om bron

Bron sedd från väster

© Alla bilderna tagna 2001 av Bosse Arnholm

Kort historia:
Tönsberg är Norges äldsta stad, omnämnd redan 871. Staden ligger på fastlandssidan av Skjeljasteinsundet. På andra sidan sundet ligger Nötteröy. Tönsberg har under långa tider fungerat som Norges huvudstad.
Skjeljasteinsundet var under vikingatiden segelbart, men landhöjningen och det faktum att båtar och skepp blev allt större gjorde att det inte räckte till längre. Det var kung Håkan Håkansson som på 1200-talet grävde ut sundet till kanal så att alla den tidens skepp kunde passera fritt från Tönsberg till Oslofjorden.
Sedan fungerade kanalen obehindrat fram till resningen mot kung Hans i början av 1500-talet då försvararna sänkte ett fullastat skepp mitt i kanalen för att hindra fienden att ta sig in den vägen.
Detta skepp blev liggande som ett hinder långt efter kriget var slut och 1598 beslutade kung Christian IV att kanalen skulle rensas, men därav blev intet.
Inte heller blev kanalen rensad under kriget mot svenskarna i början av 1700-talet. Den norska flottan hade då vinterhalmn vid Jersö och behövde snabbt få fram prioviant och förnödenheter genom kanalen. Man önskade också möjligheten att lämna vinterlägret via kanalen. Men inte heller denna gången blev kanalen rensad.
Det var först lotskaptenen för södra Norge, Gabriel Christianssön som lyckades. Han fick på 1730-talet kungligt privilegium att ställa kanalen i ordning mot att han fick ta avgift av passerande skepp och att han fick ta avgift för passerande på den klaffbro som på den tiden fanns över kanalen.
Detta företag blev dock hans ruin. Det var avsevärt vårare än beräknat att få bort det på 1500-talet sänkta skeppet och därefter blev trafiken inte så stor som beräknat. Därför blev inte heller kanalgrävningen helt avslutad under hans tid.
Det dröjde till mitten av 1800-talet innan kanalen fick det djup den nu har.
Den nuvarande kanalbron byggdes 1957. Det är en öppningsbar klaffbro med en fri höjd på drygt 3 meter.


Källor: Arve Johannesens Kysten vår, del 1, 1999, samt turistbroschyrer, sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02