Tokevatn

Strömmen mellan Övre och Nedre Tokevatn i Telemark kanaliserades 1866 för att möjliggöra ångbåtstrafik och timmerflottning.
Ångbåtstrafiken mellan sjöarna startade 1866. 1927 ersattes ångbåten av en dieseldriven båt som var i tjänst fram till 1955 då en bogserbåt tog över och trafikerade vattnen till 1971.
Vy nedströms från bron

Vy uppströms från bron

Bron över strömmen

© Bilderna tagna 2010 av Bosse ArnholmBron sedd från uppströms

Vy uppströms

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: NAF Veibok 1951, "Kanalvæsenets Historie" bind VIII 1883 och "Innlandsbåtene på 10 telemarksvann", Skien 1987. Allt förmedlat av Jan Børe Jahnsen 2002.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02