Tista kanal

Genom Tistaelven från havet till Tistafossen.


Vy från bron i centrum nedströms

Vy uppströms från västra brofästet

Den centrala hamnbryggan nedströms bron.

Vy från bron i centrum nedströms

Vy uppströms från västra brofästet

Den centrala hamnbryggan nedströms bron.

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm

Till höger om den röda fabriksbyggnaden ligger Porsnes sluss.

Strandpromenaden mellan Haldens centrum och Porsnes sluss.

Från Haldens centrala hamnbrygga uppström med Fredrikstens fätsning på toppen till höger.

Till höger om den röda fabriksbyggnaden ligger Porsnes sluss.

Strandpromenaden mellan Haldens centrum och Porsnes sluss.

Från Haldens centrala hamnbrygga uppström med Fredrikstens fätsning på toppen till höger.

© Bilderna tagna 2000 av Bosse Arnholm

Infarten till Porsnes sluss.

Porsnes sluss

Porsnes sluss

Porsnes sluss sedd från uppströms

Infarten till Porsnes sluss.

Porsnes sluss

Porsnes sluss

Porsnes sluss sedd från uppströms

© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm

Översta delen av Skonningsfoss sluss

Slussportarna har ersatts av laxtrappor

Laxtrappan vid översta slussporten

Översta laxtrappan sedd från nedströms

Skonningsfoss sluss sedd från bron strax uppströms

Översta delen av Skonningsfoss sluss

Slussportarna har ersatts av laxtrappor

Laxtrappan vid översta slussporten

Översta laxtrappan sedd från nedströms

Skonningsfoss sluss sedd från bron strax uppströms

© Bilderna tagna 2003 av Bosse Arnholm

 

Kort historia:
Tista kanal följer Tista elv uppströms från havet till Tistafossen. Från början fanns säkert tanken att även bygga slussar förbi Tistafossen och därmed få förbindelse med Femsjøen och Haldenkanalen. Den uppgiften var dock svår och alldeles för dyr att genomföra.
Tista kanal byggdes 1909 och fick två slussanläggningar. Den första, Porsnes, ligger strax uppströms centrala Halden cirka en kilometer från havet och den andra, Skonningsfoss, ytterligare en kilometer uppströms. Hela kanalen är cirka 3,5 kilometer lång.
Skonningsfoss slussar har inte varit i drift sedan 1979, medan Porsnes fortfarande kan användas.
Hela kanalen är cirka tre kilometer lång från havet till botten av Tistedalsfossen. Vid forsens botten slutade timmerrännan från Femsjøen och platsen kallades Gryta.
Porsnes sluss har en lyfthöjd på 2,5 meter och Skonningsfoss två slusskamrar hade en lyfthöjd på 3,5 meter vardera. Alla slussarna är 32 meter långa, 7 meter breda och har ett djup av 2,5 meter. Vid Skonningsfoss-slussarna finns endast den översta slussporten kvar. Porsnes sluss kan möjligen fortfarande användas, men trafiken hindras av moderna låga fasta broar över slusskammaren.
De båda slusskamrarna i Skonningsfoss är under senare år ombyggda till en laxtrappa.

 


Källor: Jahn Børe Jahnsen, Haldenkanalen - En norsk vannveis historie, særoppgave på gymnasiet 1961 och broschyren På kanaler i Norge från mitten av 1980-talet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast