Sunnalandsstraumens kanal

Förr var Sunnalandsstraumen så grund att folk enkelt kunde rida över den. Vid mitten av 1870-talet grävde Statens Havnevesen kanal genom strömmen vilket underlättade för traktens alla fiskare. Deras arbete blev också mycket säkrare då farvattnen utanför Jøsen är ökänt farliga i hårt väder.
Omkring 1906 byggdes väg ut till Jøsen och denna väg försågs med en klaffbro över kanalen. Denna klaffbro ersattes 1957 av en fast bro.
Norska Statens Havnevesen som byggde kanalen kallade den Sunderlandstraumen kanal i en skrivelse 1874.


Källor: Oddvar Salomonsen via mail, 2008. Marie Bokns hemsida.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02