Storstraumen och Småstraumen


Sedan "urminnes" tider har det förekommit flottning av timmer från Vråliosen längst in i Vråvatn till Treungen längst ner i Nisser. Där de två sjöarna möts var strömmen besvärande för flottningen och under 1800-talet började lokalbefolkningen diskutera en sluss här.
Till slut lyckades man övertala myndigheterna om nyttan med en sluss, och 1866 kom ett förslag från den statlige kanaldirektören på hur det skulle utföras. Man fick även statsbidrag på 5 000 spesidaler. Ett villkor för tillståndet att bygga sluss och för statsbidraget var att ett ångfartyg införskaffades som skulle svara dels för transport av gods och passagerare och dels som bogserare av timmerflottar.
Redan 1867 kunde den första båten, Dølen, tas i trafik och 1868 öppnades så slussen vid Storstraumen.
Trafiken blev mycket uppskattad och trängseln stor på Dølen och 1883 bygges ytterligare en båt, Nisser, för trafiken här. Detta drog till sig än mer trafik och efterfrågan på transporter varför flottningsföreningen ansåg sig tvungen att skaffa en egen båt för timmerflottningen. Det blev Fram som sattes i trafik 1909.
Efter en del regleringsarbeten ökade höjdskillnaden mellan sjöarna så mycket att det inte räckte med den gamla slussen vid Storstraumen.
Under åren 1909 till 1914 byggdes en ny sluss vid Småstraumen och den gamla slussen utvidgades för att bättre svara mot tidens krav. Den totala lyfthöjden är cirka fem meter.

Efter detta ökade konkurrensen från landsvägtrafiken allt mer och 1921 togs Nisser ur trafik. Dølen fortsatte den reguljära trafiken fram till 1937 då den togs ur trafik. Efter andra världskriget såldes den till Porsgrunn.
Timmersläparen Fram däremot levde vidare på dessa vatten. 1952 moderniserades den och fick bland annat dieselmotor. 1957 var det dock slut på arbetet för Fram. Timmerbilarna tog över arbetet.
Fram låg stilla och döende till början av 1980-talet då entusiaster satte igång en aktion för att rädda och restaurera fartyget. 1986 kunde så Fram genomföra sin andra jungfrutur på Nisser och Vråvatn. Nu ombygd till passagerarbåt.

Slussarna mellan Vråvatn och Nisser är Europas högst belägna slussar. De ligger cirka 245 meter över havet.

 

Linfärja över Fjonasundet

Nisser är ju en smal men relativt lång sjö. Därför finns en linfärja över sjön för de som önskar besöka grannen eller någon butik på andra sidan. Denna färja kör regelbundna turer varje dag.

Linfärjan på väg att lägga till med sin last på Fjonasundets östra sida.
© Bilden tagen 2010 av Bosse Arnholm


 

SmastraumeneÅngaren Fram på väg in i Småstramen slusse vid Nisservatn.
© Bilden tagen 1991 av Jahn Børe Jahnsen

Ångaren Fram i Småstraumen sluse mellom Nisservatn og Vråvatn i Telemark, tatt 18. juli 1994.
© Bilden tagen 1994 av Jahn Børe Jahnsen

Storstraumen
Landsvägen över slussen och dammen sedd från söder

Västra sidan av slussen och dammen sedd från söder

Dammen med regleringsluckorna sedd från norr

© Bilderna tagna 2010 av Bosse och Ingrid Arnholm

Hela slusskammaren sedd från väster

Slusskammaren österrut fråm bron mitt på

Hela slusskammaren sedd från öster

Slusskammaren västerut fråm bron mitt på

© Bilderna tagna 2010 av Bosse och Ingrid Arnholm
Landsvägsbrons öppningskran

Vindmätare vid slussens östra sida

Spaken för öppning och stängning av slussporten

© Bilderna tagna 2010 av Bosse och Ingrid Arnholm

På slussens norra sida finns en lyftplats för kanoter. Här den västra sidan om slussen.

På slussens norra sida finns en lyftplats för kanoter. Här den östra sidan om slussen.

Slussens västra infart

Slussens västra utfart

© Bilderna tagna 2010 av Bosse och Ingrid Arnholm

 


Källor: Jahn Børe Jahnsen, Fagernes, Norge, 2003. Ragnar Frislid, Med båt bak alle blåner. Egna iakttagelser på plats 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02