Storelva

För Storelva stundar en ny storhetstid. Sedan några år har stiftelsen Glatveds Brygge arbetat med att åter göra det möjligt att åka båt på älven mellan Hönefoss stad och Onsakervika i Tyrifjorden.
Arbetena började med en noggran undersökning av älven under år 2004. Med det underlag man då fick har man gjort en älvguide, både med information om älven och förutsättngingarna för att köra båt där, men också av omgivningarna.
Under 2007 har en farled märkts ut i älven och en bok med sjökort och beskrivning av dess omgivningar sammanställts och börjat säljas.
Denna bok ger följande fakta om farleden, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen:
Storelva är cirka 16 kilometer lång vattenvägen men avståndet fågelvägen är bara cirka 8 kilometer! Fallhöjden är cirka 4 meter.
60 sjömärken har satts ut på sträckan för att underlätta navigeringen. Uppströms skall man ha röda märken om babord (vänster) och gröna märken om styrbord (höger). Nedströms alltså motsatt.
Högsta tillåtna fart är 5 knop. Minsta seglingsfria höjden finns vid Busundbron och varierar emllan 3,5 och 4 meter beroende på vattenståndet. Den seglingsfria höjden under E16-bron varierar mellan 5,5 och 6 meter. Minsta djupet i farleden är 1,5 meter. Men älven kan förändras snabbt och utan förvarning, så detta minsta djup kan inte garanteras att alltid gälla.
Det är möjligt att paddla ytterligare ett stycke uppströms i Randselva.

Stiftelsen Glatveds Brygge har också byggt en brygga, Glatveds Brygga, vid den plats där det legendariska gamla hotellet Gladved Hotell fanns fram till 1941, då det brann upp.
Stiftelsen har också fått till stånd passagerartrafik på älven med en passande båt. Det är rederiet Tyrifjord Cruise AS som under sommarhalvåret kör schemalagda sightseeingturer och även speciella bokade rundturer. Båten har namnet MS Dronning Tyra.

Nämnas bör också att den första norskbyggda ångbåten byggdes i Hönefoss och sjösattes i Storelva den 9 juli 1837. Denna båt, DS Tyrvi, finns än idag, kraftigt ombyggd och moderniserad under namnet Trygve i Randsfjorden. Även en av de gamla ångmaskinerna har återfunnits. Den finns på Drammen Museum.
Tyrvi byggdes ursprungligen för Drammen Randsfjordsbanan, men 1868 togs den på järnväg upp till Tyrifjorden och gick i regelbunden trafik där under mer än 30 år. Omkring år 1900 såldes båten till Randsfjorden och blev alltså både ombyggd och omdöpt. Nu har den kommit tillbaka till Storelva och Tyrifjorden och håller på att rustas upp så att den snart kan komma i trafik igen.

Två bilder tagna från Glatveds brygge© Bilderna tagna 2011 av Jahn Børe Jahnsen

Vy nedströms med rampen

Vy uppströms mot Hønefossen.


Källa: Boken "Storelva - Fra nytte til nytelse - Elva fra Hønefossen til Tyrifjorden" 2007, förmedlat av Jahn Børe Jahnsen, artikel av Eli Bondlid i Ringerikes Blad, Sommarmagasinet 2007, samt flera olika webbsidor, bland andra Stiftelsen Glatved Brygge.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02