Stølekilens kanal

Från Breivika in till Stølekilen strax öster om Kristiansand, finns en farbar kanal.
Minsta djupet är 0,9 meter, minsta bredden 3,5 meter och under bron över kanalen är minsta segelfria höjden 6,4 meter.

Vy från bron in mot Stølekilen

Vy från bron ut mot havet

Vi österut mot havet

Bron sedd från öster

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: Den Norske Los, Bind 2b, 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02